Tidligere sjef for finanstilsynet i Danmark skal ha spyttet på- og siden kjørt på en parkeringsvakt

Tidligere administrerende direktør i det danske finanstilsynet, Jesper Berg er siktet for å ha spyttet en parkeringsvakt i ansiktet, og for deretter å ha satt seg inn i sin bil og rygget på ham gjentatte ganger.

Hendelsen er beskrevet i nettstedet Finans.dk, som er en del av Jyllands-posten.

Fengsel og førerkortbeslag

Berg risikerer fengsel eller bøter etter tiltalen, i tillegg til at påtalemyndigheten ønsker å beslaglegge hans Volvo V70 og frata ham førerkortet.

Ble spyttet- og rygget på

Hendelsen utspant seg angivelig ved Netto på Holmen i København den 14. juli 2022. Her spyttet Jesper Berg ifølge påtalemyndigheden en parkeringsvakt i ansiktet og rygget deretter flere ganger på vakten med sin Volvo V70.

Berg prøvde å hindre publisering

Saken har inntil nylig ikke været kjent for offentligheten, da det har foreligget et navneforbud i saken. Dette ble imidlertid opphevet av København byrett fredag 21. april, men Jesper Bergs forsvarer påkjærte kjennelsen til Østre Landsrett.

Her ble byrettens kjennelse imidlertid stadfestet.

Jesper Berg mener at saken har blitt blåst helt ut av sine proporsjoner, mens påtalemyndigheten på sin side hevder at Berg har opptrådt på en hensynsløs måte uten hensyn til trafikksikkerheten.

– Vil redegjøre for saken i retten

«Jeg beklager meget, at jeg sagde nogle urimelige ting. Det vil jeg gerne undskylde for. Jeg kan imidlertid slet ikke genkende det hændelsesforløb, der er beskrevet i tiltalen. Jeg vil redegøre nærmere for min opfattelse af forløbet i retten og ser frem til rettens afgørelse,« sier han ifølge Finans.dk.

»Som et utgangspunkt ligger straffen i slike saker på mellom 30 dager og tre måneders betinget fengsel. Men det kan i den enkelte sak være konkrete omstendigheter, som trekker op eller ned ved utmålingen,» skriver professor emeritus Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet i en e-post til Finans.dk.

Søkte avskjed fra finanstilsynet i mars

Påtalebegjæringen er datert 17. januar i år. Litt over to måneder senere meddelte Finanstilsynet, at Jesper Berg hadde innlevert sin avskjedssøknad. Det skjedde den 31. mars i år.


Sak nr. 10107