TRONDHEIM: Personbil eller varebil – forskjellen kan være stor når du parkerer

- Dette fikk en varebileier smertelig erfare da han parkerte sin varebil på plass reservert personbiler.

Av og til står Parkeringsklagenemnda (PKN) overfor bilførere som mener at «parkeringsbestemmelsene gjelder alle andre – bare ikke meg». I dette tilfellet hadde bileier parkert sin varebil på en veistrekning reservert personbiler – fordi han mente å ha rett til det fordi bilen var liten.

Siden bileier mente skiltingen var feil og han hadde samme rett som eiere av personbiler til å stå parkert på stedet, sendte han en klage på ileggelsen til Trondheim kommune ved Trondheim parkering.

Klagen ble naturligvis avvist som grunnløs, men det stoppet ikke bileier fra å bringe saken videre til behandling i Parkeringsklagenemnda.

Korrekt skiltet i begge ender av strekningen

Det aktuelle skiltet på stedet levner ingen tvil om hvilke kjøretøy strekningen er reservert for.
Grafikk: EIKER MEDIA AS

På den aktuelle veistrekningen i Fridtjof Nansens vei – overfor nummer 34 – finner vi først på den aktuelle strekningen skilt 552 – Parkering.

Omkring hundre meter lenger fremme finner vi neste skilt 552, men denne gangen ensidig med underskilt 828.2 – Gjelder mot kjøreretningen (Pil nedover).

Begge har underskilt 807.1 – Reservert personbil samt underskilt 829.1 – Langsgående parkering (Se illustrasjon).

Parkering kun tillatt for personbiler

På dette punktet burde det vært hevet over tvil at en bil med grønne skilter – stor eller liten – ikke bør parkeres på stedet.

For som det står i teksten til skilt 552 i skiltforskriften: «Dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre».

SE OGSÅ
TRONDHEIM 1957: Ulovlig parkering i Nordre gate i Midtbyen

Da en av kommunens trafikkbetjenter observerte bilen på stedet mandag 9. oktober 2023, ble da også en kontrollsanksjon lagt på bilen med følgende notat: «Parkering for personbiler».

Bileier var ikke enig

Bileier begrunnet sin klage med at:
– Skiltingen favner bredt og oppnår derfor ikke det den er ment til.

Han forklarte videre i sin klage at hans varebil ikke tar noe større plass enn andre biler, og han forsto derfor ikke hvorfor varebiler forbys i et boligområde.

Underskilt 807.2 – Varebil, lastebil og trekkbil. Grafikk: STATENS VEGVESEN

Har må det legges til at dersom underskilt som tillater varebiler å parkere på stedet, nemlig underskilt 807.2 (Se illustrasjon), hadde blitt satt opp i tillegg, ville det ha åpnet for parkering også med lastebiler og trekkbiler – i tillegg til nettopp varebiler, og det hadde nok neppe vært ønskelig i et boligområde.

– Fører må forholde seg til skiltet på stedet – ikke eget ønske

Nemnda uttalte i sitt avslag på bileiers klage at det ikke har betydning for kontrollsanksjonens rettmessighet at fører helst skulle ha sett at strekningen var regulert på en annen måte.

Fører må alltid forholde seg objektivt til parkeringsregulerende skilt på stedet og viste i tillegg til at fører har en streng aktsomhetsplikt.

Kontrollsanksjonen ble opprettholdt

Klagen ble på dette grunnlag ikke gitt medhold, og beslutningen om at kontrollsanksjonen ble opprettholdt var enstemmig.

SE OGSÅ
KRISTIANSAND: Trafikklærer fikk fire parkeringsbøter på HC-parkering - på en gang

 

> Utskrift av nemndsavgjørelse PKN 30702 – 14.02.2024 (PDF)


Sak nr. 10048