Utviklerbyrå lanserte digitalt HC-kort – hadde glemt å sjekke om det var lov å bruke det

- Det planlagte "digitale HC-kortet" var i imidlertid strid med forskriften, og derfor ubrukelig både i Norge og utlandet

Utviklerbyrået Ways AS i Oslo proklamerte i en pressemelding at de hadde utviklet en app som gjorde det velkjente blå HC-beviset overflødig. Selskapet hadde imidlertid ikke sjekket om det var gjennomførbart etter forskriften – noe Parkeringsrett kunne fortelle at det ikke var.

For enkelhets skyld bruker vi her «HC-kort» for det som har den korrekte betegnelsen «Parkeringskort for forflytningshemmet» på parkeringsbevisets forside.

Mangler ved planleggingen

Når man ønsker å sette ut i livet en «innovativ løsning som bringer HC-kortet inn i den digitale tidsalderen», som selskapet proklamerte i en pressemelding via NTB i februar i år, er det en ting som er viktigere enn noe annet – nemlig planlegging.

Selskapet valgte imidlertid å utvikle det de kaller «Mobilitypass«, som etter planen skulle gjøre HC-kortet overflødig, uten å skjele for mye til «Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede».

Denne unnlatelsen skulle imidlertid straffe seg.

Ways AS ønsket med denne appen «å få slutt på knuste bilvinduer og hærverk» ifølge pressemeldingen. Noe som ofte er resultatet av at uærlige sjeler bestemmer seg for å stjele et HC-kort.

Noen har knust bilruten og stjålet parkeringsbeviset til ME-syke Camilla Bjønness. Bilen ble sendt på reperasjon, men uten parkeringsbeviset kan ikke bilen til kjæresten, Lars Liljevik stå på plassen foran blokka deres på Sagene.
Foto: WAYS AS

– Plasseres godt synlig bak frontruten

Et kort som av åpenbare grunner må ligge godt synlig i bilens frontrute ved parkering på reserverte plasser. Dette er et av flere ufravikelig vilkårene for bruken av slike kort, nedfelt i forskriftens § 5, som blant annet lyder:

«Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten. Beviset skal forevises ved kontroll.»

Trafikkbetjenter kan allerede i dag sjekke om HC-kortet er gyldig

Når en parkeringsvakt eller trafikkbetjent sjekker HC-bevisets serienummer opp mot Vegdirektoratets sentrale register, vil vedkommende umiddelbart se om kortet er gyldig, om kortet er meldt stjålet eller om kortinnehaver er død.

Å benytte et stjålet kort, eller på andre måter ugyldig kort, er derfor nytteløst etter at det sentrale registeret for HC-kort kom på plass for hele seks år siden.

Allerede i 2018 var det sentrale registeret for HC-kort på plass. Trafikkbetjenter kan derfor sjekke kortet i frontruta opp mot dette registeret for å se om kortet er gyldig – som her.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Kjennemerket skal normalt ikke stå på HC-beviset

Det selskapet også valgte å se helt bort ifra, eller ganske enkelt ikke var kjent med, er at det kun er kjøretøy som disponeres av institusjoner som har HC-kort knyttet opp mot bilens kjennemerke.

Dette fremgår av forskriftens §§ 5 og 6. Alle andre HC-kort har det ikke. Noe som fremgår av samme forskrifts § 4 som omhandler gjeldende EØS-modell.

Kortet kan flyttes fra bil til bil

Det vil derfor være mulig å bruke det nåværende blå HC-kortet i hvilken som helst bil hvor den forflytningshemmede er fører eller passasjer, enten det gjelder en av husstandens kanskje flere biler – eller endog en taxi. For øvrig vil også kort utstedt i andre land – også utenfor EU – kunne brukes.

I sitt svar på en e-post sendt selskapet i februar, fortalte de at «Dersom innehaver har flere kjøretøy, velges enkelt bilen som til enhver tid er aktiv». Det er imidlertid uklart om dette også vil omfatte kjøretøy som eies av andre – som for eksempel en taxi.

Hva med utenlandske HC-kort?

Når det gjelder utenlandske HC-bevis, hadde selskapet åpenbart ikke vurdert dette nærmere, men forteller at: «Per dags dato støttes kun oppslag på data distribuert gjennom Statens vegvesens HC-register». Dette igjen innebærer selvfølgelig at utenlandske HC-kort faller utenfor brukere av «Mobilitypass».

Det er uten betydning hvor HC-kortet kommer fra, så lenge krav til utforming er oppfylt – som i dette tilfellet.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

På spørsmål om hvilke kommuner som deltar i «piloteringsrunder med ulike kommuner», som er angitt i pressemeldingen, velger selskapet å la være å svare på dette.

Holder tilbake informasjon om pilotkommuner

De forteller at de lytter til alle synspunkter og tilbakemeldinger, men velger likevel å skrive at:

«Av konkurransehensyn kan vi dessverre ikke dele konkrete tilbakemeldinger».

Etter at Parkeringsrett kontaktet Ways AS med en rekke spørsmål til bruken av appen, har selskapet gått ut med en ny pressemelding nå i april, hvor de høylytt uttrykker sin indignasjon med Samferdselsdepartementets håndtering.

Appen lagt på is – gir forskriften skylden

For som de nå hevder at : «Ways får ikke lansert digitalt HC-kort – Over 45 000 brukere står uten mulighet til å ta i bruk klargjort digital løsning».

Dette begrunner de blant annet med at forskriften hindrer muligheten for en app, siden det er et krav at parkeringsbeviset skal plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten. Og at beviset skal forevises ved kontroll. Et krav som for øvrig gjelder i hele EU.

Dette ble selskapet gjort kjent med i en e-post fra Parkeringsrett allerede 15. mars i år.

Videre forteller de i pressemeldingen i april at gjeldende forskrift – som selskapet så bort ifra under produktutviklingen – ikke gjør det mulig å sette appen ut i livet:

«Dagens forskrift må endres før utrulling av digitalt HC-kort kan tas i bruk av kommunene.»

– HC-kortet godt synlig bak frontruten

Det som imidlertid er en kjensgjerning er at et stort blått HC-kort godt synlig gjennom frontruta virker forebyggende. Dette siden publikum kan se om en bil som står på en HC-plass har rett til å stå der, og gjerne påpeker det hvis kortet mangler.

Dette vil ikke være mulig hvis bilfører i stedet henviser til en app.

> Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

> EU Press release: Commission welcomes political agreement on European Disability and Parking Cards


Sak nr. 10094