TRONDHEIM: Ville ikke flytte bilen fra HC-parkering – endte med bot på 990 kroner

- Saken beskriver med all mulig tydelighet at det ofte vil lønne seg å følge trafikkbetjentens anvisninger, fremfor å "prate seg inn i en ileggelse".

En bilfører som hadde parkert på HC-parkering uten nødvendig tillatelse foran OBS på Tiller i Trondheim sist sommer, fikk tilbud om å flytte bilen til en «lovlig» parkeringsplass. Han valgte i stedet å kverulere så mye at han endte med å måtte betale en bot på 990 kroner.

Men saken endte ikke der, for da han innså at ileggelsen av en kontrollsanksjon med høyeste sats var et faktum, valgte han å klage på ileggelsen.

Ble brakt inn for Parkeringsklagenemnda

Først ble klage sendt Trondheim parkering AS, som er et heleid kommunalt selskap som står for håndheving på stedet. Men siden han ikke fikk medhold der, valgte han å bringe saken inn for Parkeringsklagenemnda.

«Sto med motoren i gang»

Dit kom saken til behandling 8. desember 2023, siden bilfører holdt fast ved at han ikke hadde parkert på stedet, men kun foretok kortest mulig stans for av- og påstigning. Noe han blant annet begrunnet med at han ikke sto parkert, siden han hele tiden sto med motoren i gang.

«Kone med defekt kne»

At han kunne stå på stedet begrunnet han også med at han ventet på sin kone som var inne i butikken. Han viste også til at kona hadde et defekt kne som skulle erstattes med en protese en måned senere. Trolig for å rettferdiggjøre at han sto på en HC-plass uten påkrevd p-tillatelse for forflytningshemmede.

Parkeringssone 00-24

Innkjøringen til parkeringsplassen foran OBS på Tiller er tydelig skiltet med sorthvitt skilt 2P «Parkeringssone» med undertekst «00-24 parkering forbudt (skilt 5P i miniatyr) over 3 timer».

Innkjøringen til OBS på Tiller er tydelig skiltet, slik at det bør være åpenbart for enhver bilfører at man må forholde seg til parkeringsreglene på stedet.
Illustrasjonsfoto: GOOGLE EARTH

Av- og påstigning er tillatt

På den aktuelle plassen hvor bilfører sto, var det skiltet med skilt 1P «Parkering» med underskilt 807.8. I skiltforskriften § 18 står det som en særskilt bestemmelse for dette underskiltet, at det er forbud mot av- og pålessing på stedet. Av- og påstigning er imidlertid tillatt.

Dette er en innskjerping i forhold til trafikkreglene, som definerer parkering som: «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.»

– Fikk ikke anmodning om å flytte meg

I sin klage fortalte bilfører han aldri fikk noen anmodning om å flytte seg, og ville ha flyttet bilen dersom dette var tilfellet.

Dette harmonerer imidlertid dårlig med et notat fra trafikkbetjenten som hadde ilagt kontrollsanksjonen, hvor det står følgende:

«Sa han skulle flytte seg, han skulle stå der til konen hadde handlet ferdig. Bilen i gang så han mente han ikke hadde parkert. Ga han ileggelse. Bilfører/eier nektet og ta imot ileggelsen.»

Kunne valgt en annen løsning

Parkeringsklagenemnda kom til den konklusjon at kontrollsanksjonen på kroner 990 var korrekt ilagt, og viste blant annet til at det var andre ledige plasser på området.

Bilfører kunne uten problemer ha parkert kjøretøyet på en av de ledige plassene, for så å kjøre inntil inngangen for å plukke opp kona når hun hadde kommet ut av butikken.

Kontrollsanksjonen på 990 kroner ble opprettholdt. Vedtaket var enstemmig.

Saken er omtalt som nummer 28605 i oversikten over nemndsavgjørelser.


Sak nr. 10019